Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 538/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

II SA/Po 646/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Wniosek A spółka jawna o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

II OZ 539/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi , nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie choroby zawodowej

IV SAB/Gl 151/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi R. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Łd 520/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Ke 1134/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie nadzoru sanitarnego
1   Następne >   +2   4