Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 297/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. (gm. H.)

II SA/Po 646/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

Wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

II OZ 181/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 27 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Gd 616/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I SA/Gl 962/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

I SA/Gl 964/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

I SA/Gl 968/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

II FSK 3496/13 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II OZ 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 23 października 2015 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z 14 maja 2015 r. w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

III SA/Wa 3241/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gl 966/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100