Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Po 646/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

Wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

II OZ 272/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: [...] w przedmiocie nadzoru sanitarnego

VI SA/Wa 2690/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-04

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

IV SA/Po 1052/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-26

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania określonego obowiązku

II OZ 724/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Po 1052/14 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Poznaniu z 20 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Po 1052/14 oddalającego skargę T.S. na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania określonego obowiązku posta...

IV SA/Wr 118/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej

II OZ 526/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 294/15 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z [...] lutego 2015 r. znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   4