Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Po 355/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi P. K. na czynność Prezydenta Miasta P. nr [...] w przedmiocie należności pieniężnej przysługującej członkom komisji wyborczej

III SA/Po 937/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-23

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2014;

III SA/Po 357/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu, po wznowieniu postępowania;

III SA/Po 293/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

I SA/Po 2368/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 340/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-28

Wniosek Gminy T.[...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: [...] w odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Po 178/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania