Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Sz 1063/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 572/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 15/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Zarządu Województwa [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Sz 295/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 460/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta S. z dnia [...] r. nr [...]