Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bk 691/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Wniosek w przedmiocie obciążenia opłatą za czynności kontrolne prawidłowości sprzedaży internetowej suplementów diety

II SA/Bk 690/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Wniosek w przedmiocie nakazania przedstawienia dokumentów

II OZ 29/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia [...

II GSK 4269/16 - Wyrok NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu

IV SA/Gl 610/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

VII SA/Wa 1705/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Gd 101/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Lu 261/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 153/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy

VI SA/Wa 1020/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-31

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   3