Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 1142/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Łd 503/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II FZ 779/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II SA/Op 555/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Gl 985/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

I SA/Rz 778/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-15

Wniosek w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej na 2016 r.

I SA/Łd 1086/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za styczeń, luty...

I SA/Łd 1085/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesieni...

III SA/Gd 1036/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-18

Sprawa ze skargi P. O. na informację Zarządu Województwa [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

I FZ 340/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100