Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Rz 778/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-15

Wniosek w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej na 2016 r.

II SA/Rz 910/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-19

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego zezwolenia

II SA/Rz 257/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Rz 1261/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki placu składowego

I SA/Rz 52/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Rz 949/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postepowania sądowego

I SA/Rz 74/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rz. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 1320/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Rz 540/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-03

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I SA/Rz 793/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu Programu Rolnośrodowiskowego, w związku z wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi
1   Następne >   +2   6