Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wr 186/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej PROW 2007

I SA/Gd 93/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-14

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok

I SA/Gd 988/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

IV SA/Wr 520/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SAB/Wr 73/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-04

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Wr 184/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2015 wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi,

III SA/Wr 659/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

Skarga R. P. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy zwrotu zatrzymanego prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku fiskalnego skargi kasacyjnej,

III SA/Wr 185/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2015 wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi,

II GZ 458/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

I SA/Bk 649/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-09

Wniosek J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
1   Następne >   +2   +5   +10   49