Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Rz 227/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Rz 79/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 1272/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w części obejmującej termin wykonania obowiązków

II SA/Rz 580/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-03-07

Wniosek w przedmiocie pojęcia działań w celu zapewnienia prowadzenia przeładunku towarów na rampie kolejowej zgodnie z wymogami ochrony środowiska

I SA/Rz 73/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do złożenia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Rz 378/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2014r.

I SA/Rz 164/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.

I SA/Rz 1195/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich na 2017 r., w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Rz 366/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-06-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Rz 364/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-06-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2