Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Sz 1311/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1151/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 227/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania