Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Białymstoku X

I SA/Bk 446/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od czerwca do grudnia 2016 r.

I SA/Bk 636/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

I SA/Bk 292/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-11-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 291/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabytego wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu

I SA/Bk 286/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabytego wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu