Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Lu 156/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 1190/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązanie spadkodawcy w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

I SA/Gl 1188/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązanie spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

III SA/Gd 79/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie stypendium doktoranckiego

II SAB/Go 187/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-13

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II SA/Go 586/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Rz 810/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-04

skarg S.B. na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Rz 785/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-04

skarg S.B. na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Rz 826/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-04

skarg S.B. na postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 568/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   18