Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

III SA/Gd 568/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami

II SAB/Gd 136/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SAB/Gd 129/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SA/Rz 1290/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Go 475/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku

II GZ 324/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na urządzanie gier na automatach przez sieć internet...

II SA/Gd 730/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

I SA/Gd 2105/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-29

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gd 1525/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-29

Wniosek w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za luty 2018 r.

I SA/Go 819/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-21

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4