Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 476/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-30

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Sz 447/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Gd 739/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych