Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SA/Wa 1018/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 2449/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VI SA/Wa 1208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za ich używanie

IV SA/Wa 2457/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

I SA/Wa 339/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2025/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VII SA/Wa 589/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 769/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu

VI SA/Wa 1811/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-21

Wniosek w przedmiocie rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

IV SA/Wa 481/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji Strategicznej inwestycji w Zakresie sieci przesyłowej
1   Następne >   2