Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 732/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II OZ 1070/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Po 529/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowania budynku;

II SA/Rz 624/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-07

Wniosek w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych prowadzonych przy budowie drogi dojazdowej

II SA/Sz 804/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II SA/Sz 805/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

VII SA/Wa 1041/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki

II OZ 162/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie II SA/Gd 1028/05 w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1253/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlan...

VII SA/Wa 295/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku
1   Następne >   3