Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 849/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Bk 431/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1071/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi, J. O., E. O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 434/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie nakazania zaniechania dalszych robót budowlanych prowadzonych bez wymaganego pozwolenia

VII SA/Wa 1830/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 1157/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Skarga B. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 175/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 707/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

VII SA/Wa 60/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   3