Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 804/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1324/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach ...

II SA/Gd 723/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie stanu technicznego obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1273/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : stwierdzenia niedopuszczalności zarzutów

II OZ 1312/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie nr [...] w przedmiocie odmowy nałożeni...

VII SA/Wa 2183/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 2296/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 759/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych robót budowlanych

VII SA/Wa 1290/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1315/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy
1   Następne >   2