Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1523/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 772/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania oceny stanu technicznego budynku

II SA/Go 418/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie nakazu doprowadzenia budowli do stanu zgodnego z prawem

VII SA/Wa 1868/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1039/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1040/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1682/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Bd 792/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1230/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II OZ 817/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   25