Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 1265/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Wniosek S. R. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] o nałożenie obowiązku

II SA/Gl 56/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia[...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej na skutek wniosku pełnomocnika uczestników postępowania J. S. i E. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Bk 527/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VII SA/Wa 1434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 1345/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 124/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Po 751/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 241/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie obowiązku doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem; w zakresie wniosku o wydłużenie terminu do uzupełnienia dokumentacji

II OZ 252/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w...

II OZ 1200/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu
1   Następne >   +2   +5   +10   27