Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 1395/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 14 października 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 919/14 o odmowie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gl 506/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II SA/Łd 1107/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie budowy budynku garażowo

II OZ 184/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęc...

II OZ 1398/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 25 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 330/14 o odmowie przywrócenia A.S. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu z 3 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 330/14 oddalającego skargę A.S. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z [...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia te...

II SA/Wr 136/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazu rozbiórki usługowego obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gl 37/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Ke 799/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie doprowadzenia budynku mieszkalnego do stanu poprzedniego
1   Następne >   +2   +5   +10   22