Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 863/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 30 czerwca 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2237/14 o odmowie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 570/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 792/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 769/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II OZ 838/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę budynku

II SA/Bk 325/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-16

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego

II SA/Łd 617/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Bk 530/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VII SA/Wa 727/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2755/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie obowiązku sporządzenia i przedstawienia oceny stanu technicznego
1   Następne >   2