Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1456/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Bk 12/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-04

Wniosek w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 828/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wybudowanego budynku mieszkalno

II SA/Rz 1750/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki dobudowy do budynku

II SA/Po 1069/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2294/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 167/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 250/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 597/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-18

Wniosek w przedmiocie dostosowania bramy wjazdowej i furtki wejściowej do stanu zgodnego z prawem

II SA/Op 531/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   25