Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 1234/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-12-04

Skarga M. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 879/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 386/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 307/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-12-12

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego

II OZ 1337/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 793/18 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1258/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1324/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II OZ 1259/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1248/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II GZ 452/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane po...