Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 778/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności budowy trzech linii napowietrznych wysokiego napięcia

II SA/Łd 26/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 897/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania

II SA/Sz 131/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-25

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 1105/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 1409/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze sprzeciwu [...] LTD z siedzibą w L. na decyzję Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z naruszeniem pr...

II SA/Rz 1272/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w części obejmującej termin wykonania obowiązków

II SA/Ol 3/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-03

Wniosek B. B. W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]'

II SA/Sz 13/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 838/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych oraz obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego
1   Następne >   +2   4