Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Gd 136/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SAB/Gd 129/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SA/Rz 1290/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Go 475/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku

II SA/Gd 730/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych