Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Gd 136/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SAB/Gd 129/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SA/Rz 1290/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Go 475/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku

II SA/Gd 730/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej wykonania robót budowlanych

II SA/Gd 409/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Wr 78/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 78/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-03-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SO/Wr 4/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Rz 142/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-03-23

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na dokończenie budowy
1   Następne >   2