Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VI SA/Wa 436/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych