Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 384/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

III SA/Łd 984/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-16

Wniosek w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

III SA/Łd 763/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-21

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 580/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację pawilonu handlowo

III SA/Łd 91/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-24

Wniosek w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

III SA/Łd 799/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami