Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 648/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 649/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

III SA/Łd 420/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek w przedmiocie naliczenia kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu

III SA/Łd 855/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację obiektu handlowego w pasie drogowym

III SA/Łd 901/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 1124/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Łd 481/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Łd 699/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy