Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Rz 695/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

VI SA/Wa 1234/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia bezzasadności zażalenia na pozostawienie bez rozpoznania wniosku o wydanie licencji detektywa

II SA/Bk 697/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpoznania sprawy cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

VI SA/Wa 403/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2006/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-28

Wniosek w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa postanowił: przywrócić termin do wniesienia skargi