Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1134/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu

III SA/Lu 515/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 515/0

III SA/Lu 514/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 514/0

II GZ 109/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

III SA/Lu 585/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GSK 495/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie utraty statusu zakładu pracy chronionej

III SA/Wr 164/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego,

VI SA/Wa 1135/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa

III SA/Lu 513/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1790/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-24

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do rejestru REGON
1   Następne >   2