Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 2409/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy [...]

II GZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. nr [...] w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych

II SA/Sz 189/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-27

Wniosek H. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w sprawie określenia nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2007 r.

II GSK 816/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych

III SA/Wr 226/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję S K O we W w przedmiocie uchylenia i umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Łd 458/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu

II SA/Sz 479/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-17

Wniosek w przedmiocie limitu wydawania licencji taksówkowych w Nowym Warpnie

II SA/Sz 190/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie określenia nowych licencji na wykonywanie transportu taksówką

III SA/Gd 470/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 817/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych
1   Następne >   2