Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Rz 1629/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

Wniosek w przedmiocie obciążenia kosztami przeprowadzenia eksperymentu

II SA/Ol 174/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia poświadczenia rejestracji automatu

II GZ 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Go 699/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia uprawniającego do sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyłączeniem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży p o s t a...

II SA/Ke 882/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 239/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. nr [...] w przedmiocie utraty ważności pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy oraz skreślenia z listy pośredniczących podmiotó...

II GZ 49/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Go 699/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia uprawniającego do sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyłączeniem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na skutek wniosku M.N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

III SA/Gl 1100/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie kary pieniężnej w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2