Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA/Po 295/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 935/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Po 2416/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-05

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry;

II SA/Op 462/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II SA/Ol 1198/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Rz 1593/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

VI SA/Wa 1861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II SA/Rz 608/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

VIII SA/Wa 319/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : przywrócić skarżącemu termin do usunięcia braków formalnych skargi.

II GZ 250/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   7