Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VIII SA/Wa 585/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 619/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 622/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 620/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek M. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...]w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 623/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

VIII SA/Wa 621/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

III SA/Gl 37/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż [...] w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 1791/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

VIII SA/Wa 1069/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : przywrócić skarżącemu termin do usunięcia braków formalnych skargi.

III SA/Gl 36/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   +5   7