Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 324/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na urządzanie gier na automatach przez sieć internet...

II GZ 319/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GZ 168/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu prowadzenia gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 3330/17 - Wyrok NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 3387/17 - Wyrok NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GSK 3655/17 - Wyrok NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku w przedmiocie odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry