Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bk 395/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Gd 179/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu

II OZ 568/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 552/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 59/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 15/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania S. S. ur. [...] córki K. i K. z miejsca pobytu stałego w M. ul. J.

II OZ 1319/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Go 455/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 361/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego
1   Następne >   +2   5