Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Go 732/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-21

Sprawa ze skargi S.G. na pismo Wojewody w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

III SA/Gd 202/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1763/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 103/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 978/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SO/Ke 5/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-30

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno

IV SA/Wa 1747/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 511/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-13

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Ke 181/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno
1   Następne >   +2   5