Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 840/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania p ostan a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia Referendarza Sądowego

III SA/Lu 440/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie anulowania czynności materialno