Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 699/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta B. nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości

II SA/Sz 77/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej I u c h y l a zaskarżone postanowienie i postanowienie SKO z dnia [...]. [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, II stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu, III z a s ą d z a od SKO na rzecz ...