Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 380/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-17

Wniosek w przedmiocie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu