Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1201/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1147/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M.S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta K. Nr [...] w przedmiocie zbycia...

IV SA/Po 839/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-22

Wniosek: M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M. S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Bk 1037/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

I OZ 798/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg P.C. i D.O. na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 2051/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 529/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozbawioną poza granicami RP

II SA/Wr 104/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   +5   8