Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 72/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 1231/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody [...] od wyroku , sygn. akt II SA/Gl 1231/13

I OZ 96/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , znak nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gd 410/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Gd 411/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-08

Sprawa ze skargi Z. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2521/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa służebności w prawo własności

I OZ 228/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Sz 1297/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-06

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza
1   Następne >   +2   6