Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 79/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 119/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Sz 97/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

I OZ 352/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty p o s t a n a ...

I OZ 692/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [..] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

VI SA/Wa 2212/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SA/Ke 70/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-04-18

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 726/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1755/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku oku, nr [...] w przedmioc...

II SA/Sz 1212/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   4