Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 188/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 1334/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 2227/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Rz 1048/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji własnej