Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...

I SA/Wa 1973/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia jego niedopuszczalności

II SA/Go 587/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za 2019 r. obciążającej użytkownika wieczystego za nieruchomość gruntową

II SA/Sz 227/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 358/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-19

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej