Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 321/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa