Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1707/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 989/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 247/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 156/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 362/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OZ 387/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 211/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji