Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 637/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-19

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie użyczenia na rzecz Fundacji [...] Forum Kultury pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni