Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 837/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-26

Wniosek w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

IV SA/Wa 1090/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego nieruchomości lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II OZ 1306/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 331/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia naturalnych stosunków wodnych

IV SA/Wa 611/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazu wykonywania robót oraz gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

II SA/Gd 191/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

IV SA/Wa 1010/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Gl 1473/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Łd 992/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 438/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   3